Điều hướng sản phẩm
Tải về trung tâm
Liên lạc với chúng tôi

i2C X-12PM全系列听筒空排

注意该产品是空排不可写码
需要搬原装排线物料才可以修复故障,如果原装排线整条丢失可以购买i2C写码听筒排线,
带麦克风 连接器座子
不含 距离感 环境光
11P以上机型带指南针

¥6.80

Description