Điều hướng sản phẩm
Tải về trung tâm
Liên lạc với chúng tôi

Bảng mở rộng pin KC02

Ví dụ hoạt động đơn giản, kiểm tra, không có cài đặt

Thứ hai miễn phí dòng tự động sửa chữa hiệu quả sức khỏe pin

Thứ ba tái sử dụng 1 mở rộng vĩnh viễn miễn phí sử dụng

Miễn phí nhạc cụ khởi động tự động thiết lập hiệu quả 100%

Hỗ trợ 11-15pm máy điện quốc gia sửa đổi hiệu quả pin

Hỗ trợ cửa sổ tên lửa 8-15pm

Đáng buồn thay thay đổi giao diện loại C hỗ trợ mở rộng chức năng tiếp theo

Hỗ trợ kết nối i6S, KC01, KC03, br-13 pin sửa chữa miễn phí pin hiệu quả sạc

¥138.00

Description